Γεωτεχνικές κατασκευές (τόμος 1)

Γεωτεχνικές κατασκευές (τόμος 1)

Description

Το βιβλίο φιλοδοξεί να είναι ένα πρακτικό βιβλίο για τους συναδέλφους που ενασχολούνται με την γεωτεχνική μηχανική, να είναι όμως παράλληλα και ένα συνθετικό θεωρητικό κείμενο για τους νεώτερους ή τους μελλοντικούς επιστήμονες. Απευθύνεται σε κάθε μηχανικό που δεν θέλει να επαφίεται στις βεβαιότητες, αλλά αναζητά υπεύθυνα τον έλλογο προβληματισμό στην υλοποίηση (σχεδιασμό και κατασκευή ) μιας γεωτεχνικής κατασκευής, δηλαδή κάθε έργου του πολιτικού μηχανικού του οποίου ή επίδραση στο περιβάλλον συναρτάται ουσιαστικά με τις ιδιότητες της γεωμάζας με την οποία βρίσκεται σε μερική ή ολική επαφή ή δομείται από αυτήν .

Η προσέγγιση που επιχειρείται εδώ είναι μακροσκοπική, είναι όμως συγχρόνως κατ' εφαρμογήν αναλυτική, αλλά και εμπειρική, και αναφέρεται σε στατικές εξαιτίσεις. Κύρια προσπάθεια στην όλη σύνθεση του βιβλίου απετέλεσε ή κριτική ανάπτυξη των βασικών αρχών και μεθόδων της Γεωτεχνικής Μηχανικής, ανάπτυξη που αντιτίθεται στην στεγνή παράθεση αναλυτικών σχέσεων, η κατά το δυνατόν αποφυγή χρήσης μη-αναγκαίων μαθηματικών προσεγγίσεων, όσο και η αναφορά σε 50 περίπου πραγματικές γεωτεχνικές κατασκευές που σχεδιάσθηκαν, κατασκευάσθηκαν και αξιολογήθηκαν.

Αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα που παρέχει ή εικονογράφηση, περιλαμβάνεται στο κείμενο σημαντικός αριθμός σχεδίων, άλλων πρωτότυπων και άλλων προερχόμενων από την διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και πάμπολλα πρακτικά παραδείγματα μέσα από τα οποία συστηματοποιείται η διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων, ιδίως κατά τον Ευρωκώδικα EC7.

Ο πρώτος τόμος αναφέρεται στους δύο πρώτους ρόλους της γεωμάζας και περιλαμβάνει τις αρχές σχεδιασμού και κατασκευής των θεμελιώσεων (αβαθών, βαθειών και ειδικών )καθώς και των αντιστηρίξεων (τοίχων βαρύτητας, διαφραγμάτων ).

Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει την ανάλυση του ρόλου της γεωμάζας ως υλικού κατασκευής "χωμάτινων έργων" καθώς και τις σύγχρονες τεχνολογίες που επηρεάζουν την δομή της γεωμάζας και βελτιώνουν τις εγγενείς γεωτεχνικές της ιδιότητες.


Download Γεωτεχνικές κατασκευές (τόμος 1) (9789604115631).pdf, available at kmassbook.com for free.

Details

Author(s)
Κωστόπουλος, Σπύρος Δ.
Publisher
Ίων
ISBN13
9789604115631